Security Solutions

                                                                                 voor beveiliging in alle sectoren

Welkom op de website van Security Solutions

Security Solutions levert beveiliging in vrijwel alle sectoren. 


Wij dragen bij aan de veiligheid in havens, ziekenhuizen, fabrieken, evenementen en in het publieke domein. Kwaliteit, betrouwbaarheid en integriteit staan daarbij centraal.

In combinatie met de nieuwste technologische innovaties minimaliseert Security Solutions de veiligheidsrisico's en zoekt naar verbetermogelijkheden.


Beveiliging is een steeds complexer wordend probleem voor moderne bedrijven, zowel in de particuliere als in de publieke sector. Risico's, toenemende beperkte wetgeving en economische druk zorgen ervoor dat men zich tegenwoordig niet veilig voelt. Dit heeft Security Solutions in staat gesteld nieuwe expertise en technologie te combineren met klachtgerichte beveiliging en bewakingsdiensten.


Security Solutions voldoet aan de hoogste eisen gesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.